DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja członkowska

Opinia superwizora kandydata do certyfikatu psychoterapeuty PTIPDiES SI

Wniosek dla członków PTIPDiES SI ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty

Wniosek dla członków PTIPDiES SI ubiegających się o otwarcie ścieżki superwizorskiej

Wniosek dla członków PTIPDiES SI ubiegających się o certyfikat superwizora

Wniosek dla członków PTIPDiES SI ubiegających się o recertyfikację (certyfikat psychoterapeuty)

Wniosek dla członków PTIPDiES SI ubiegających się o recertyfikację (certyfikat superwizorski)

Wniosek dla członków PTIPDiES SI ubiegających się o ponowne przystąpienie do egzaminu o przyznanie certyfikatu psychoterapeuty