KONFERENCJE

Dotychczas odbyły się Trzy Konferencje:

Mała Konferencja „Doświadczanie i psychoterapia”

Pierwsza tzw. Mała Konferencja „Doświadczanie i psychoterapia” odbyła się w 22.05.16 i w założeniu miała charakter roboczy, służyła przedstawieniu dorobku Seminarium Intra (które pracuje od czerwca 2015 r.). Korzystając z dorobku terapeutów, psychologów filozofów i neuronaukowców miała przekazać obecny stan wiedzy procesu doświadczenia, doświadczenie „JA”, doświadczania spotkania z drugą osobą a też doświadczeń przełomowych dla rozwoju człowieka. Zależało nam na wywołaniu dyskusji, przetestowaniu nowych sposobów myślenia i wspólnym zastanowieniu się co z tej wiedzy istotne jest dla psychoterapii.

Program Małej Konferencji

Wykłady:

 1. Psychologiczna prawda o doświadczaniu (czyli to, czego nie wiecie, choć cały czas to robicie)Maria Fijewska, Hanna Szczepańska.
 2. Doświadczanie „Ja”. Wielość wewnętrznych postaciElżbieta Królak.
 3. Doświadczenie spotkania – od Bubera i Rogersa do Akiry IkemiPiotr Fijewski, Kuba Jabłoński, Jolanta Sokół – Jedlińska.
 4. Doświadczenia rozwojowe w biografiiMonika Sowicka, Monika Tarnowska, Grażyna Supel- Szczerbic, Anna Owczarska.

Za treści neuronaukowe odpowiadał zespół pod kierunkiem Moniki Mandeckiej.

Warsztaty:

 1. Doświadczenie prekonceptualne i tendencja organizmiczna – jak ich szukać i pomagać znaleźć innymIreneusz Kaczmarczyk, Joanna Kaczmarek, Katarzyna, Kawka, Karina Kosznik.
 2. Wewnętrzna drużyna. Jak facylitować spotkanie wewnętrznych postaciEla Królak , Majka Fijewska.
 3. Doświadczenie spotkania – spotkanie jako doświadczenie obecności. Fenomeny psychologiczne i duchowePiotr Fijewski, Kuba Jabłoński, Jolanta Jedlińska.
 4. Analiza biograficzna doświadczeńMonika Sowicka, Monika Tarnowska, Grażyna Supel-Szczerbic, Anna Owczarska.

Podsumowanie – Co z tego wszystkiego wynika – zakończenie konferencji. – Majka Fijewska, Kuba Jabłoński

Ankiety, które wypełniali uczestnicy pokazały, że ich zdaniem konferencja była potrzebna i ciekawa, ale powinna trwać dłużej I DLATEGO…

II KONFERENCJA „DOŚWIADCZANIE A PSYCHOTERAPIA”

…była Dużą, obejmowała dwa dni : 11-12.03 2017 a w tym 13 i pół godziny zajęć

Tematem konferencji była ODRĘBNOŚĆ I KONTAKT, jako dwie tendencje, które na różnym poziomie określają doświadczanie człowieka.

Po następnym roku pracy Seminarium chcieliśmy podzielić się zarówno naszymi ustaleniami na bazie literatury przedmiotu, jak i odkryciami. Inspirowaliśmy się w tym okresie tekstami wielu autorów, szczególnie Eugena Gendlina i Margaret Warner. Chcieliśmy sprawdzić nasze przekonanie, że za dynamikę psychologiczną człowieka odpowiadają dwie tendencje – do kontaktu (otwarcia, relacji, eksploracji) i do odrębności (określania granic, poszukiwania tożsamości, odzwierciedlenia) i że człowiek dla swojego zdrowia psychicznego potrzebuje równowagi obu tych aspektów doświadczania. Dużą pomocą jest neuronauka, której ustalenia są szczególnie przyjazne dla psychoterapii doświadczeniowej.

Konferencja skierowana była do tych, którzy pracując z ludźmi potrzebują głębiej rozumieć proces doświadczania swoich klientów i swój własny. Szczególnie do członków Stowarzyszenia Intra absolwentów i studentów szkół psychoterapeutycznych i szkół trenerskich oraz wszystkich naszych współpracowników, a także terapeutów innych podejść. Wszyscy bowiem pracujemy tylko i wyłącznie w oparciu o proces doświadczania naszych klientów, niezależnie od tego, czy czynimy to nieświadomie, czy ze znajomością rzeczy.

Konferencja miała charakter edukacyjny. Były więc wykłady, ale też warsztaty, bo wychodziliśmy z założenia, że część wiedzy nie ma czysto konceptualnego charakteru i trzeba jej doświadczyć, aby zrozumieć.

Ważna była dla nas reakcja uczestników, sposób rozumienia, skojarzenia, był też czas na dyskusję, uczestnictwo w grupie spotkaniowej i twórcze uporządkowanie doświadczeń.

Program II Konferencji

Wykłady:

 1. Anatomia procesu doświadczaniaMaria Fijewska, Hanna Szczepańska, Elżbieta Królak
 2. Tendencja aktualizacyjna w praktyce terapeutycznejJoanna Kaczmarek, Ireneusz Kaczmarczyk, Katarzyna Kawka, Karina Kosznik
 3. Wspólne i odrębne-dwie drogi do euforiiPiotr Fijewski, Kuba Jabłoński
 4. Dynamika procesu doświadczania w treningu interpersonalnymAgata Kołodziejczyk-Stryjek, Jolanta Sokół-Jedlińska, Krzysztof Jedliński
 5. Doświadczanie a cykl życiaMonika Sowicka, Grażyna Supel – Szczerbic, Agnieszka Brejwo, Anna Owczarska
 6. Neuronauka a doświadczanieHalina Czerniakiewicz, Małgorzata Florczak, Monika Mandecka, Iwona Oleksiuk – Toboła

Warsztaty:

 1. Tendencja aktualizacyjna w praktyce terapeutycznejIreneusz Kaczmarczyk, Joanna Kaczmarek, Katarzyna Kawka, Karina Kosznik
 2. Wewnętrzny ustrój TwojegoElżbeita Królak, Majka Fijewska
 3. Wspólne i odrębne-doświadczanie relacji na dwa sposobyKuba Jabłoński Piotr Fijewski
 4. Doświadczenie a cykl życiaMonika Sowicka, Agnieszka Brejwo, Grażyna Supel – Szczerbic, Anna Owczarska

III KONFERENCJA Z CYKLU „DOŚWIADCZANIE A PSYCHOTERAPIA”

„Moment zmiany”

…trwała jeden dzień, 10 czerwca 2018 r.,  ale zostały na niej wypracowane materiały, które rok później stały się esencją dużego międzynarodowego forum naukowego!

Spotkanie miało charakter seminarium konferencyjnego, podczas którego poruszyliśmy temat psychologicznej zmiany, szczególnie zaś tych tajemniczych momentów, gdy zmiana zachodzi i gdy przekształceniu ulega coś stałego, charakterystycznego dla człowieka – sposób doświadczania określonych sytuacji.

 • Jak te momenty zauważyć?
 • Jak wspierać ich pojawienie się?
 • Jak pomagać im zaistnieć w pełni?

Na te i inne pytania  staraliśmy się odpowiedzieć, korzystając z dorobku teoretycznego Gendlina, analizy doświadczeń własnych uczestników i doświadczeń z naszymi pacjentami.

 PROGRAM III Konferencji

Wykład: „Analiza procesu zmiany i momentów zmiany”. M. Król- Fijewska

Praca w małych grupach: „Analiza procesu zmiany i momentów zmiany”.

Sesja plenarna: „Jak efektywnie wspierać zmianę? Wskazania dla Psychoterapeutów”.

Nasze Seminarium i wnioski, które zostały z niego wyciągnięte zostały włączone w program międzynarodowej konferencji ”Moments of movements”, która odbyła się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik w 2019 roku.

__________________________________________________________

”Moments of movement”

Momenty zmiany

…pierwsza międzynarodowa i największa do tej pory konferencja, zorganizowana przez nasze stowarzyszenie. Ponieważ trwała 3 dni 10 – 12 maja 2019 r. – mieliśmy sporo czasu na niezwykle ciekawe dyskusje. Każdy dzień zaczynał się wykładem wprowadzającym dla wszystkich uczestników a następnie rozpoczynały się wykłady i warsztaty równoległe. W sumie odbyło się 25 spotkań w małych grupach a drugiego dnia uczestniczyliśmy w uroczystej kolacji zakończonej balem.

Konferencja odbyła się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra przy współudziale Network Of The European Associations For Person-Centered And Experiential Psychotherapy And Counselling (PCE EUROPE).

Zapraszamy do zapoznania się z tematami wykładów i warsztatów oraz prezentacjami ich treści, a także do obejrzenia galerii zdjęć, na stronie internetowej poświęconej temu wydarzeniu (kliknij na zdjęcie aby przejść do strony).