KONFERENCJE

Dotychczas odbyły się Trzy Konferencje:

Mała Konferencja „Doświadczanie i psychoterapia”

Pierwsza tzw. Mała Konferencja „Doświadczanie i psychoterapia” odbyła się w 22.05.16 i w założeniu miała charakter roboczy, służyła przedstawieniu dorobku Seminarium Intra (które pracuje od czerwca 2015 r.). Korzystając z dorobku terapeutów, psychologów filozofów i neuronaukowców miała przekazać obecny stan wiedzy procesu doświadczenia, doświadczenie „JA”, doświadczania spotkania z drugą osobą a też doświadczeń przełomowych dla rozwoju człowieka. Zależało nam na wywołaniu dyskusji, przetestowaniu nowych sposobów myślenia i wspólnym zastanowieniu się co z tej wiedzy istotne jest dla psychoterapii.

Program Małej Konferencji

Wykłady:

 1. Psychologiczna prawda o doświadczaniu (czyli to, czego nie wiecie, choć cały czas to robicie)Maria Fijewska, Hanna Szczepańska.
 2. Doświadczanie „Ja”. Wielość wewnętrznych postaciElżbieta Królak.
 3. Doświadczenie spotkania – od Bubera i Rogersa do Akiry IkemiPiotr Fijewski, Kuba Jabłoński, Jolanta Sokół – Jedlińska.
 4. Doświadczenia rozwojowe w biografiiMonika Sowicka, Monika Tarnowska, Grażyna Supel- Szczerbic, Anna Owczarska.

Za treści neuronaukowe odpowiadał zespół pod kierunkiem Moniki Mandeckiej.

Warsztaty:

 1. Doświadczenie prekonceptualne i tendencja organizmiczna – jak ich szukać i pomagać znaleźć innymIreneusz Kaczmarczyk, Joanna Kaczmarek, Katarzyna, Kawka, Karina Kosznik.
 2. Wewnętrzna drużyna. Jak facylitować spotkanie wewnętrznych postaciEla Królak , Majka Fijewska.
 3. Doświadczenie spotkania – spotkanie jako doświadczenie obecności. Fenomeny psychologiczne i duchowePiotr Fijewski, Kuba Jabłoński, Jolanta Jedlińska.
 4. Analiza biograficzna doświadczeńMonika Sowicka, Monika Tarnowska, Grażyna Supel-Szczerbic, Anna Owczarska.

Podsumowanie – Co z tego wszystkiego wynika – zakończenie konferencji. – Majka Fijewska, Kuba Jabłoński

Ankiety, które wypełniali uczestnicy pokazały, że ich zdaniem konferencja była potrzebna i ciekawa, ale powinna trwać dłużej I DLATEGO…

II KONFERENCJA „DOŚWIADCZANIE A PSYCHOTERAPIA”

…była Dużą, obejmowała dwa dni : 11-12.03 2017 a w tym 13 i pół godziny zajęć

Tematem konferencji była ODRĘBNOŚĆ I KONTAKT, jako dwie tendencje, które na różnym poziomie określają doświadczanie człowieka.

Po następnym roku pracy Seminarium chcieliśmy podzielić się zarówno naszymi ustaleniami na bazie literatury przedmiotu, jak i odkryciami. Inspirowaliśmy się w tym okresie tekstami wielu autorów, szczególnie Eugena Gendlina i Margaret Warner. Chcieliśmy sprawdzić nasze przekonanie, że za dynamikę psychologiczną człowieka odpowiadają dwie tendencje – do kontaktu (otwarcia, relacji, eksploracji) i do odrębności (określania granic, poszukiwania tożsamości, odzwierciedlenia) i że człowiek dla swojego zdrowia psychicznego potrzebuje równowagi obu tych aspektów doświadczania. Dużą pomocą jest neuronauka, której ustalenia są szczególnie przyjazne dla psychoterapii doświadczeniowej.

Konferencja skierowana była do tych, którzy pracując z ludźmi potrzebują głębiej rozumieć proces doświadczania swoich klientów i swój własny. Szczególnie do członków Stowarzyszenia Intra absolwentów i studentów szkół psychoterapeutycznych i szkół trenerskich oraz wszystkich naszych współpracowników, a także terapeutów innych podejść. Wszyscy bowiem pracujemy tylko i wyłącznie w oparciu o proces doświadczania naszych klientów, niezależnie od tego, czy czynimy to nieświadomie, czy ze znajomością rzeczy.

Konferencja miała charakter edukacyjny. Były więc wykłady, ale też warsztaty, bo wychodziliśmy z założenia, że część wiedzy nie ma czysto konceptualnego charakteru i trzeba jej doświadczyć, aby zrozumieć.

Ważna była dla nas reakcja uczestników, sposób rozumienia, skojarzenia, był też czas na dyskusję, uczestnictwo w grupie spotkaniowej i twórcze uporządkowanie doświadczeń.

Program II Konferencji

Wykłady:

 1. Anatomia procesu doświadczaniaMaria Fijewska, Hanna Szczepańska, Elżbieta Królak
 2. Tendencja aktualizacyjna w praktyce terapeutycznejJoanna Kaczmarek, Ireneusz Kaczmarczyk, Katarzyna Kawka, Karina Kosznik
 3. Wspólne i odrębne-dwie drogi do euforiiPiotr Fijewski, Kuba Jabłoński
 4. Dynamika procesu doświadczania w treningu interpersonalnymAgata Kołodziejczyk-Stryjek, Jolanta Sokół-Jedlińska, Krzysztof Jedliński
 5. Doświadczanie a cykl życiaMonika Sowicka, Grażyna Supel – Szczerbic, Agnieszka Brejwo, Anna Owczarska
 6. Neuronauka a doświadczanieHalina Czerniakiewicz, Małgorzata Florczak, Monika Mandecka, Iwona Oleksiuk – Toboła

Warsztaty:

 1. Tendencja aktualizacyjna w praktyce terapeutycznejIreneusz Kaczmarczyk, Joanna Kaczmarek, Katarzyna Kawka, Karina Kosznik
 2. Wewnętrzny ustrój TwojegoElżbeita Królak, Majka Fijewska
 3. Wspólne i odrębne-doświadczanie relacji na dwa sposobyKuba Jabłoński Piotr Fijewski
 4. Doświadczenie a cykl życiaMonika Sowicka, Agnieszka Brejwo, Grażyna Supel – Szczerbic, Anna Owczarska

III KONFERENCJA Z CYKLU „DOŚWIADCZANIE A PSYCHOTERAPIA”

„Moment zmiany”

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach odbywającej się po raz trzeci Konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra.

Tegoroczne spotkanie ma charakter seminarium konferencyjnego, podczas którego chcielibyśmy poruszyć temat psychologicznej zmiany, szczególnie zaś tych tajemniczych momentów, gdy zmiana zachodzi i gdy przekształceniu ulega coś stałego, charakterystycznego dla człowieka- sposób doświadczania określonych sytuacji.

 • Jak te momenty zauważyć?
 • Jak wspierać ich pojawienie się?
 • Jak pomagać im zaistnieć w pełni?

Na te i inne pytania będziemy starali się odpowiedzieć, korzystając z dorobku teoretycznego Gendlina, analizy doświadczeń własnych uczestników i doświadczeń z naszymi pacjentami.

Chcemy również zaznaczyć, że w maju 2019 roku odbędzie się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik zorganizowana przez Stowarzyszenie Intra ogólnoeuropejska konferencja środowiska Person – Centered & Experiential Psychotherapies (PCEP) pod tym samym tytułem ”Moments of movements”. Nasze Seminarium i wnioski, które z niego wynikną traktujemy jako wspólny wkład w przyszłą konferencję.

W trakcie Seminarium Konferencyjnego przewidujemy przerwę na wspólne jedzenie i spotkania kuluarowe.