FORMALNOŚCI I OPŁATY

CERTYFIKATY PSYCHOTERAPEUTYCZNE

Kandydat ubiegający się przyznanie certyfikatu psychoterapeuty składa do Komisji Certyfikacyjnej następujące dokumenty:

Po otrzymaniu informacji od biura, że wniosek został przyjęty:
 
 • Potwierdzenie przelewu pierwszej części opłaty – 500 zł

Po zakwalifikowaniu do egzaminu

 • Kandydat najpóźniej na 10 dni przed terminem egzaminu przesyła nagranie sesji oraz opis historii pacjenta i dotychczasowego przebiegu psychoterapii
 • Potwierdzenie przelewu drugiej części opłaty – 1600 zł

CERTYFIKATY SUPERWIZORSKIE

Kandydat ubiegający się przyznanie certyfikatu superwizora składa do Komisji Certyfikacyjnej następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie certyfikatu superwizora
 • Opinie superwizorów
 • Opinie superwizontów
 • Zaświadczenie o ukończeniu Seminarium superwizyjnego
 • Potwierdzenie przelewu

OTWARCIE ŚCIEŻKI SUPERWIZORA W PROCESIE CERTYFIKACJI

Kandydat ubiegający się otwarcie Ścieżki superwizora w procesie certyfikacji składa do Komisji Certyfikacyjnej następujące dokumenty:

 • Wniosek o otwarcie ścieżki superwizorskiej
 • Potwierdzenie przelewu

RECERTYFIKACJA

Ubiegający się o przedłużenie certyfikatu psychoterapeuty składa do Komisji certyfikacyjnej następujące dokumenty:

 • Wniosek o przedłużenie certyfikatu psychoterapeuty
 • Potwierdzenie przelewu

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW

OPŁATY

 • Opłaty należy wnosić wyłącznie przelewem na konto Stowarzyszenia Intra.
  Numer konta: Santander Bank 30 1910 1048 2787 0074 1331 0001
 • Osoby chcące uzyskać fakturę proszone są o podanie danych firmy w składanych wnioskach.
 • Opłaty ustanawiane są przez Zarząd Stowarzyszenia. Ich wysokość może ulec zmianie.

  Certyfikat psychoterapeutyczny – 2100 zł

  • I cz. opłaty – 500 zł po zaakceptowaniu wniosku przez biuro
  • II cz. opłaty – 1600 zł przed egzaminem
  • ponowny egzamin (w przypadku nie zdania za pierwszym razem) – 1600 zł

  Certyfikat superwizorski – 1100 zł

  Otwarcie ścieżki superwizora w procesie certyfikacji – 1100 zł

  Recertyfikacja – 500 zł

  Seminarium superwizyjne – opłata ustalana na zasadach rynkowych wspólnie przez Ośrodek Intra i PTPDiES SI i jest podawana uczestnikom przed zawiązaniem się grupy.