KOMISJE

KOMISJA CERTYFIKACYJNA

Komisja Certyfikująca powoływana jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Intra.

Zadania Komisji Certyfikacyjnej:
 • Opracowanie formuły przebiegu procedury certyfikacyjnej w tym formuły egzaminu
 • Opracowywanie dokumentów (wniosków)
 • Sprawdzenie wniosków pod względem formalnym
 • Powoływanie Komisji Egzaminacyjnej.
 • Wyznaczenie terminu egzaminu.
 • Ostateczne zatwierdzenie kandydatury i nadanie certyfikatu.
 • Ustalanie „Regulaminu certyfikowania psychoterapeutów i superwizorów”.
 • Przedłużanie ważności certyfikatów psychoterapeutycznych i superwizorskich.
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Egzaminacyjnej
 • Rekomendowanie Zarządowi Stowarzyszenia wysokości opłat za procedurę certyfikacyjną
Kadencja Komisji Certyfikacyjnej
Kadencja trwa dwa lata. Komisja Certyfikująca składająca się z 3 – 5 osób (wyłącznie certyfikowanych superwizorów PTIPDiES SI).

W latach 2022-2024 w skład Komisji Certyfikującej wchodzą:
 • Monika Sowicka – przewodnicząca
 • Maria Fijewska
 • Lidia Mieścicka
 • Krzysztof Jedliński
 • Piotr Fijewski
 • Sylwia Żyła – Sekretarz Komisji
Obrady

Komisja obraduje trzy razy do roku:
 • Sesja jesienna (październik/listopad) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 20 października.
 • Sesja zimowa (luty/marzec) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 20 lutego.
 • Sesja letnia (czerwiec/lipiec) – dokumenty należy przesłać najpóźniej do 10 czerwca.
Podane terminy mogą ulegać zmianie. O aktualnych terminach posiedzeń Komisji członkowie będą informowani mailowo.

KOMISJA EGZAMINACYJNA

 • Komisję Egzaminacyjną powoływana jest przed każdym egzaminem przez Komisję Certyfikacyjną.
 • Komisja liczy nie mniej niż 3 osoby.
 • Komisję Egzaminacyjną tworzą superwizorzy PTIPDiES Stowarzyszenie Intra (również superwizorzy w procesie certyfikacji) lub superwizorzy innych podejść doświadczeniowych uznanych przez Komisję Certyfikacyjną.
 • Osoby egzaminujące nie mogą być zaangażowane bezpośrednio w proces kształcenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka Intra.
 • Osoby egzaminujące nie mogą być bezpośrednio zaangażowane w proces dydaktyczny i superwizyjny kandydata.