KOMISJE

KOMISJA CERTYFIKACYJNA

Komisja Certyfikacyjna powoływana jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Intra.

Zadania Komisji Certyfikacyjnej:

 • Opracowywanie formuły przebiegu procedury certyfikacyjnej, w tym formuły egzaminu.
 • Opracowywanie dokumentów (wniosków).
 • Sprawdzenie wniosków pod względem formalnym.
 • Powoływanie Komisji Egzaminacyjnej.
 • Wyznaczanie terminów egzaminu.
 • Ostateczne zatwierdzanie kandydatury i nadanie certyfikatu.
 • Ustalanie „Regulaminu certyfikowania psychoterapeutów i superwizorów”.
 • Przedłużanie ważności certyfikatów psychoterapeutycznych i superwizorskich.
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Egzaminacyjnej.
 • Rekomendowanie Zarządowi Stowarzyszenia wysokości opłat za procedurę certyfikacyjną.

Kadencja Komisji Certyfikacyjnej

Kadencja trwa dwa lata. Komisja Certyfikacyjna składająca się z 3 – 5 osób (wyłącznie certyfikowanych superwizorów PTIPDiES SI).

W latach 2022-2024 w skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą:

 • Monika Sowicka – przewodnicząca
 • Maria Fijewska
 • Hanna Szczepańska
 • Krzysztof Jedliński
 • Piotr Fijewski

Obrady

Najbliższe terminy posiedzeń Komisji Certyfikacyjnej:

 • 13.02.2024 r.
 • 23.02.2024 r.
 • 22.03.2024 r.
 • 26.04.2024 r.
 • 24.05.2024 r.

Podane terminy mogą ulegać zmianie. O aktualnych terminach posiedzeń Komisji Certyfikacyjnej członkowie będą informowani mailowo.

KOMISJA EGZAMINACYJNA

 • Komisję Egzaminacyjną powoływana jest przed każdym egzaminem przez Komisję Certyfikacyjną.
 • Komisja liczy nie mniej niż 3 osoby.
 • Komisję Egzaminacyjną tworzą superwizorzy PTIPDiES Stowarzyszenie Intra (również superwizorzy w procesie certyfikacji) lub superwizorzy innych podejść doświadczeniowych uznanych przez Komisję Certyfikacyjną.
 • Osoby egzaminujące nie mogą być zaangażowane bezpośrednio w proces kształcenia w Szkole Psychoterapii Ośrodka Intra.
 • Osoby egzaminujące nie mogą być bezpośrednio zaangażowane w proces dydaktyczny i superwizyjny kandydata.