KIM JESTEŚMY

Jesteśmy profesjonalistami, zajmujemy się pomaganiem ludziom w problemach psychologicznych oraz wspieraniem rozwoju. Wywodzimy się z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, gdzie pracujemy lub uczyliśmy się (lub uczymy) prowadzenia psychoterapii, treningu psychologicznego warsztatu czy też pomocy psychologicznej.

Najbardziej jednak łączy nas doświadczeniowy charakter naszej pracy zawodowej. Oznacza on, że doświadczenie występuje  dla nas w 3 aspektach:

 • jest celem naszej pracy czy treningu – pomagamy naszym klientom przezwyciężyć ograniczenia i zaburzenia procesu doświadczania , pomóc w uzyskaniu pełnego , niezafałszowanego kontaktu z własnym doświadczeniem;
 • jest środkiem naszej pracy – badanie własnego doświadczenia treści zewnętrznych i wewnętrznych stanowi podstawowy zabieg terapeutyczny;
 • jest tematem naszej pracy – zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i w pracy grupowej koncentrujemy się na doświadczeniach naszych klientów w różnych, najistotniejszych dla nich obszarach;

Tak więc są w śród nas osoby identyfikujące się z praktyką rogersowską i focusingową, gestaltyści, terapią EFT (terapia zorientowana na emocje), trenerzy interpersonalni, trenerzy asertywności i asertywności symbolicznej, itd. – wszyscy ci, którzy orientują się na badanie doświadczeń klientów i wspierają pełny , niezniekształcony proces doświadczania.

Okoliczności powstania

Powstanie Stowarzyszenia INTRA jest odpowiedzią na potrzebę wielu osób związanych z Ośrodkiem, by istniała profesjonalna instytucja, umożliwiająca i promująca rozwój zawodowy psychoterapeutów oraz trenerów w nurcie doświadczeniowym. Pragniemy nie tylko się uczyć, ale i odpowiadać na takie pytania z zakresu teorii doświadczania, na które dotąd nie padły odpowiedzi. Chcemy być w żywym kontakcie z międzynarodowym ruchem psychoterapeutów pracującym doświadczeniowo.

Innym powodem, który wpłynął na powstanie Stowarzyszenia INTRA była chęć zaangażowania się za pośrednictwem Stowarzyszenia w działania nie komercyjne, które dają możliwość dotarcia do osób, wymagających pomocy i wsparcia psychologicznego.

Nasza misja

Główną misją Stowarzyszenia INTRA jest rozwój podejścia doświadczeniowego do psychoterapii indywidualnej i pracy grupowej. W związku z tym chcemy:
 • rozwijać wiedzę na temat procesu doświadczania;
 • szkolić psychoterapeutów i trenerów w podejściu doświadczeniowym;
 • brać udział i organizować spotkania i konferencje o charakterze lokalnym i międzynarodowym;
 • dbać o poziom pracy psychoterapeutycznej poprzez system certyfikacji psychoterapeutów i superwizorów;
 • chcemy dbać o standardy pracy psychoterapeutów i trenerów zgodnie z zasadami etycznymi obowiązującymi w naszym Stowarzyszeniu;
 • popularyzować w różnych środowiskach wiedzę na temat doświadczania i jego podstawowego związku ze zdrowiem i dobrostanem psychicznym;
 • angażować się w edukację społeczną w nurcie doświadczeniowym wobec osób potrzebujących pomocy i wsparcia psychologicznego;
 • prowadzić badania naukowe na temat skuteczności podejścia doświadczeniowego w psychoterapii i treningach;
 • publikować książki i artykuły promujące wiedzę na temat doświadczania.

Szkolenia psychoterapeutyczne

Stowarzyszenie Intra rekomenduje szkolenie psychoterapeutyczne realizowane przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra  – Szkoła Psychoterapii, Szkoła Psychoterapii Humanistycznej.
https://osrodekintra.pl/edukacja/szkola-psychoterapii

Szkolenia spełniają wymogi dotyczące szkoleń psychoterapeutów opracowane przez Polską Radę Psychoterapii.

Absolwenci mogą ubiegać się o certyfikaty psychoteraputyczne i superwizoskie przyznawane przez Stowarzyszenie Intra.