AKTUALNOŚCI

Oświadczenie w sprawie Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapia 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o nominacji Pani Renaty Mizerskiej na stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychoterapia. Podobne reakcje na ten wybór, zadowolenia, woli współpracy i gratulacji, dochodziły do nas z różnych stron naszego środowiska. Niestety część organizacji psychoterapeutycznych reprezentujących lub sympatyzujących ze środowiskiem związanym z Terapią Poznawczą i Behawioralną w sposób brutalny podważyła ten wybór. Petycja zainicjowana przez to środowisko przetoczyła się przez Internet rozpętując dyskusję na najniższym z możliwych poziomów. Padały kłamstwa, dwalucje, manipulacje pod adresem samej Pani Renaty Mierskiej ale też podważające inne niż CBT, nurty psychoterapeutyczne oraz wobec działań Polskiej Rady Psychoterapii, której Członkiem jest nasze Stowarzyszenie. Z całą stanowczością sprzeciwiamy się takim postawom i wypowiedziom. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w tym sprzeciwie. Nie pozostawajmy bierni wobec agresji, hejtu.

Deklarujemy nasze pełne poparcie dla kandydatury Pani Renaty Mizerskiej, to poparcie wyraziliśmy też w liście przesłanym do Pani Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny. Zachęcamy również Państwa do przesyłania listów poparcia dla Kandydatury Pani Renaty Mizerskiej na adres mailowy kancelarii Ministerstwa Zdrowia – kancelaria@mz.gov.pl.

Wzór listu do pobrania znajduje się tutaj. 

Przedstawiamy stanowisko w tej sprawie dr Krzysztofa Jedlińskiego, współtwórcy Polskiej Rady Psychoterapii, psychoterapeuty, superwizora, nauczyciela zawodu, psychiatry, Przewodniczący Komisji Etyki Stowarzyszenia Intra

„Polska Rada Psychoterapii od początku dążyła do tego, by w sposób inkluzywny włączać w swoje ramy wszystkie nurty psychoterapii. Jeśli PRP nie reprezentuje wszystkich stowarzyszeń, to wyłącznie dlatego, że niektóre, kierując się swoimi partykularnymi interesami, widziały większą korzyść w byciu na zewnątrz. Jest to zresztą ciąg dalszy lobbystycznych tendencji, które były zmorą w początkowym okresie działania Rady.
Dlatego warto podkreślić, że te środowiska po prostu rozbijają jedność i współpracę psychoterapeutów.
Z dumą powiem, że terapeuci humanistyczni nie mieli i nie mają tendencji ekskluzywistycznych i dlatego z wielką ulgą przyjąłem nominację Renaty Mizerskiej, nie dlatego, że „nasza”, ale dlatego, że jestem spokojny, że pod jej „rządami” terapeuci poznawczo-behawioralni, psychodynamiczni, psychoanalitycy i inni będą mogli czuć się bezpiecznie i swobodnie rozwijać swoje potencjały. Wiem też, że minister wręczając nominację podkreślił s t y l prowadzenia negocjacji przez Renatę.
Reasumując, sam fakt (poparty przecież przez poparcie środowiska zdeterminowanego do współpracy) predestynuje ją do funkcji.”

Zarząd Stowarzyszenia Intra 

 

Асоціація «Інтра» пропонує безкоштовну психологічну допомогу дітям та підліткам до 26 років:

психотерапія
кризове втручання
психологічні консультації

Stowarzyszenie Intra oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia:

psychoterapia
interwencja kryzysowa
konsultacje psychologiczne