PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNO – DOŚWIADCZENIOWA
W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH​

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I STOWARZYSZENIE INTRA ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „PSYCHOTERAPIA HUMANISTYCZNO – DOŚWIADCZENIOWA W LECZENIU OSÓB UZALEŻNIONYCH”.

DLA KOGO

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów terapii uzależnień, osób będących w procesie certyfikacji oraz certyfikowanych psychoterapeutów lub/i absolwentów szkół psychoterapii pracujących w systemie lecznictwa pracujących z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, uzależnionych od alkoholu, czynności.

Projekt jest ukierunkowany na kształtowanie zdolności nawiązywania relacji z pacjentem opartej na triadzie Carla Rogersa oraz uczenia warsztatu umożliwiającego pracę z pacjentem, nastawioną na korekcyjne doświadczenia i zmianę. Wybrane metody psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, będące przedmiotem szkolenia, zostały zaadoptowane do pracy z osobami uzależnionymi. Praca z wykorzystaniem technik focusingu (E. Gendlin) i psychoterapii skoncentrowanej na emocjach (L. Greenberg) umożliwia przetworzenie bieżących doświadczeń, rozwijając jednocześnie zdolność do regulacji emocji, jako metody pracy nad zmianą i nad nawrotami. Projekt zakłada superwizję.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji terapeutycznych poprzez zapoznanie z założeniami i metodami psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej, naukę ich stosowania w pracy z osobami uzależnionymi.

72 godzinny proces szkolenia podzielony na trzy moduły szkoleniowe, każdy moduł trwa 3 dni (24 godziny). Praca odbywa się w grupach 12 osobowych Psychoterapia humanistyczno – doświadczeniowa w leczeniu osób uzlaeżnionych
Sesja 1
3 dni
 • Relacja i proces doświadczania – wykład
 • Warsztat o charakterze treningowo – rozwojowym prowadzony metodami doświadczeniowymi
 • Omówienie warsztatu (zastosowanych metod doświadczeniowych w pracy grupowej) – warsztat
Sesja 2
3 dni
 • Założenia terapii Carla Rogersa – wykład
 • Praca z pacjentem w terapii zorientowanej na klienta – wykład
 • Praca z pacjentem według terapii zorientowanej na klienta – warsztat
 • Focusing – wykład
 • Focusing w terapii. Koncentracja na doświadczeniu pacjenta – warsztat
 • Uzależniony pacjent w perspektywie humanistyczno-doświadczeniowej – wykład
 • Korektywne doświadczenia w pracy terapeutycznej z pacjentami uzależnionymi, stosowanie technik doświadczeniowych – warsztat
 • Superwizja doświadczeniowa
Sesja 3
3 dni
 • Terapia skoncentrowana na emocjach EFT – wykład
 • Zastosowanie technik EFT w pracy nad przetwarzaniem doświadczeń – obszar bólu, konceptualizacja problemu, rozdarcia konfliktowe, praca z krytykiem wewnętrznym – warsztat
 • Zastosowanie technik EFT w pracy nad przetwarzaniem doświadczeń c.d – warsztat
 • Psychoterapia humanistyczno-doświadczeniowa osób uzależnionych – etapy i fenomen zmiany – wykład
 • Superwizja doświadczeniowa
 • Podsumowanie pracy. Zakończenie kursu
Zajęcia poprowadzą m. in. Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski, Dariusz Tkaczyk, Ireneusz Kaczmarczyk, Krzysztof Parusiński, Elżbieta Królak, Kuba Jabłoński.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem zadania: Renata Wasik tel.: 605 877 098 r.wasik@osrodekintra.pl
Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.