DOŁĄCZ DO NAS

BLISKA JEST CI PRACA W NURCIE HUMANISTYCZNO-DOŚWIADCZENIOWYM?

MASZ POMYSŁ NA WŁASNY PROJEKT LUB REALIZACJĘ GRANTU?

DOŁĄCZ DO NAS!

Chcemy by osoby pracujące w podobnym do nas stylu (humanistyczno-doświadczeniowym) mogły w ramach Stowarzyszenia Intra pogłębiać swoją wiedzę, wymieniać doświadczeniami, realizować pomysły i inspirować nawzajem.

Chcemy, aby humanistyczno-doświadczeniowy styl pracy, oparty na uważności, obecności i doświadczeniu, upowszechnił się i znalazł zastosowanie wobec jak najszerszej klasy problemów i odbiorców.

Tu będziemy mogli wydawać potrzebne w środowisku skrypty i książki pomagające w pracy.

Tu korzystając z formuły organizacji pozarządowej, będzie można pozyskać środki i zrealizować programy psychoterapeutyczne lub szkoleniowe.

Będąc członkiem Stowarzyszenia możesz uzyskać certyfikat psychoterapeuty, superwizora, brać udział w projektach badawczych, uzyskać zniżki na wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie.

W każdym środowisku, któremu potrzebna jest pomoc psychoterapeutyczna lub psychoedukacyjna oparta na doświadczeniu – Stowarzyszenie Intra MOŻE DZIAŁAĆ!

 Zapraszamy Was do tworzenia Stowarzyszenia razem z nami!

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA INTRA?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Intra może zostać każdy zainteresowany aktywnym włączeniem się w misję naszego Stowarzyszenia.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji.

Składana deklaracja musi zawierać podpisy dwóch członków wprowadzających.

Podpisy członków wprowadzających mogą być udzielone:

  • pisemnie na deklaracji
  • w formie rekomendacji przesłanych mailami przez członków wprowadzających na adres biuro@stowarzyszenieintra.org.pl

Deklaracje prosimy wysłać na adres Stowarzyszania (01-904 Warszawa, ul. Bajana 40), lub na adres: biuro@stowarzyszenieintra.org.pl.

Deklaracje rozpatruje zarząd i zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek.

Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składka członkowska wynosi 160,00 zł rocznie.

Składkę należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia:

Nr konta 30 1910 1048 2787 0074 1331 0001

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz informacji za który rok wpłacana jest składka.