Tetiana Gera

Prowadzi psychoterapię indywidualną i psychotrening grupowy młodzieży i młodzieży od 14 roku życia oraz poradnictwo małżeńskie i rodzicielskie.

Po studiach na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. M. Dragomanova w Kijowie przez 25 lat do 2018 r. prowadziła działalność naukowo-dydaktyczną na Wydziale Psychologii Drohobyckiego Uniwersytetu Państwowego.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, łącząc go z indywidualnym doradztwem i grupowymi treningami społeczno-psychologicznymi. Została organizatorką służby psychologicznej na uniwersytecie.

Przez pięć lat pracowała jako nauczycielka Katedry Psychologii, a przez trzy lata jako psycholog i psychoterapeuta. Posiada wiele certyfikatów uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych i praktycznych.

Wśród publikacji autora znajdują się nie tylko artykuły naukowe i monografie, ale także podręczniki dla psychologów i pedagogów społecznych.

W latach 2020-2022 pracowała jako psycholog w Centrum Medycznym Consilium. W 2021 kierowała Drogobyckim oddziałem Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychologów Rodzinnych (UASP).

„W dialogu psychoterapeutycznym klient dokonuje subiektywnej aktualizacji swojego przestarzałego obrazu świata, a ja służę jedynie jako instrument dostępu do jego zdrowych zasobów i inspirowania do tworzenia znaczeń.

Jest przekonana, że ​​sprawdzona naukowa metoda przywraca integralność ciała, psychiki i ducha człowieka, ożywiając jego wiarę, nadzieję, miłość i mądrość życiową.

Psycholog, psychoterapeuta, psychocoach. Posiada ponad 30-letnią praktykę w zakresie doradztwa i szkoleń psychologicznych.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i psychoterapię grupową młodzieży i młodych dorosłych powyżej 14 roku życia, a także poradnictwo małżeńskie i rodzicielskie.

Po ukończeniu Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanova w Kijowie przez 25 lat do 2018 roku prowadziła działalność naukowo-dydaktyczną na Wydziale Psychologii Drogobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. grupowe treningi społeczno-psychologiczne. Została organizatorką służby psychologicznej na uniwersytecie.

Co 5 lat odbywała staże pedagogiczne na Wydziale Psychologii. a co 3 lata – jako psycholog i psychoterapeuta. Posiada wiele certyfikatów uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych i praktycznych.

Wśród publikacji autora znajdują się nie tylko artykuły naukowe i monografie, ale także podręczniki dla psychologów i pedagogów społecznych.

W latach 2020-2022 pracowała jako psycholog w centrum medycznym „Consilium”. W 2021 r. kierowała Drogobyckim oddziałem Ukraińskiego Stowarzyszenia Psychologów Rodzinnych (UASP).